tính cách của chó phú quốc

Tại sao chó Phú Quốc lại có giá hàng trăm triệu ?

Chó Phú Quốc là giống duy nhất biết đào hang để sinh sản. Đặc biệt, giống chó này còn có biệt tài săn thú, bơi dưới nước giỏi như rái

Có gì đặc biệt ở chó Phú Quốc có giá 340 triệu đồng ?

Tuy là một giống chó tuyệt vời, nhưng chó Phú Quốc vẫn chưa thể tham dự nhiều cuộc thi chó quốc tế do chúng quá hiếm nên chưa thể hình